Nova jardinera

A petició dels veïns de la zona, la regidora del districte ha col·locat a la part peatonal del solar interior de Mendez Nuñez una jardinera per tal d’evitar que els vehicles hi poguin accedir a la zona peatonal.

This entry was posted in Districte primer, Solar and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *